Türkçe

"Kazan, koñur atı oynattı, ejderhanıñ üzerine hızlı geldi. Ejderhanıñ yatıp uyuduğunu gördü. Kazan, 'Biri uyurken canını almak mertlik olmaz, hile ile dirilmek er oğluna dirilik olmaz.' diye düşündü. Sadağından çıkardığı bir okla ejderhayı vurup uyandırdı..."

Dear Academics, Researchers and Students,

We will organize the International Dede Korkut Symposium on 11-13 June 2020 in Isparta, Süleyman Demirel University.

We are organizing a symposium and a workshop in cooperation with the Association for Turkic Language and Süleyman Demirel University. At the end of these events, we aim to contribute to turcology and to transfer information to future generations.

Papers to be presented in the symposium will appear in the "Dede Korkut Special Issue" of the Süleyman Demirel University, Faculty of Science and Letters, Journal of Social Sciences. Full texts will be published all together within the "Proceedings Book". In this context, within the framework of the Dede Korkut's subject, particularly linguistics, literature, dialect research, contemporary dialects, language teaching, language policies and related fields will be included.

We present it for your information, we would be honored to see you among us.

- ORGANIZING COMMITTEE

19 Mayıs Üniversitesi 11-13 Haziran 2020'de Süleyman Demirel Üniversitesinde gerçekleştirilecek Dede Korkut Bilgi Şöleni (Sempozyumu) kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öncülüğünde Dede Korkut temalı bir resim sergisi açılacaktır.