BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Bildiri özetleri eñ az 300 sözcükten oluşacak biçimde 11 punto ile hazırlanmalı ve özetleriñ altında eñ az 3 açar (anahtar) sözcük vérilmelidir.
 • Kabul édilen bildirileriñ baskıya hazır soñ biçiminiñ bélirtilen günaydan öñce gönderilmesi gérekir.
 • Bildiri metinleri 15 béti (sayfayı) géçmemelidir.
 • Bildirilerde kaynak gösterme APA atıf yöntemine göre yapılmalıdır. Farklı bir kaynakça sistemi ile hazırlanan bildiriler yayımlanmayacaktır.
 • Bildiri metniniñ boyutu 20 mb’tan küçük olmasına özen gösterilmelidir.
 • Bildiriler ve bildiri özetleri 11 punto ile Word programında Times New Roman yazı tipinde hazırlanmalıdır.
 • Özel bir yazı tipi kullanılmışsa belirtilmesi ve Word belgesiniñ yanında PDF olarak da yüklenmesi gerekmektedir.

APA YAZIM KURALLARI

Kör hakem uygulaması kullanıldığı için, makale dosyasının ilk sayfasında sadece yazar bilgilerine ve varsa makale ile ilgili notlara (teşekkür, proje destek bilgisi vs.) yer verilmeli; makale metni, dosyanın ikinci sayfasından itibaren başlamalıdır.

Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

Başlık: Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet en az yüz, en fazla üç yüz kelime uzunlukta olmalı, özetin bir satır altına en az üç, en fazla altı kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerde de Türkçe, İngilizce ve yazılan dilde başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Yabancı dildeki özetlerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir. Özet ve Abstract bölümlerinde TAB boşluğu kullanılmamalıdır.

Ana Metin: Makalelerin, MS Office Word yazılım programı kullanılarak (.doc veya .docx uzantılı) on beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması tercih edilir.

Sayfa Yapısı:

 • A4 ebadında, Times New Roman 11 punto
 • Kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 1,5 cm
 • Satır aralığı 1
 • Sayfa numarası sayfanın altında, ortalı bir şekilde verilmeli
 • Özet kısmı hariç her satırbaşında TAB boşluğu verilmelidir.

Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri haricinde numaralandırma yapılacaktır.

KAYNAKLAR
Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de Times New Roman 10 punto kullanılmalıdır.

Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

Metin içi göndermeler: Gönderme en temelde iki şekilde yapılır:

 • 1975’den Kasım 1989’daki Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca altı defa dış ülkelere askeri operasyon gerçekleştirirken, 1989’dan 2004’e kadar dokuz büyük askeri operasyon yapılmış ve gönderilen askerlerin sayısı yüz binleri bulmuştur (Gray, 2005: 14).
 • Feroz Ahmad'a (2012: 101) göre harf inkılâbının en önemli amaçlarından biri, yeni Türkiye'de okuryazarlık sürecinin ve eğitiminin hızlandırılmasıydı.

İki yazarlı esere atıf yapılırken:

 • Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir (Green ve Goodman, 2015: 45).
 • Green ve Goodman'a (2015: 45) göre Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir.

Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk yazarın soyisminden sonra diğer yazarların soyisimlerini kullanmak yerine 'vd.' ifadesi kullanılır.

 • İklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. (Walter vd., 1998: 25)
 • Walter ve diğerlerine göre (1998: 25) iklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir.

Tüzel yazarlı çalışmalara atıf yaparken: Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa:

 • İlk gönderme: (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)
 • İkinci ve sonraki göndermeler: (TÜBİTAK, 2013)
 • Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa
  İlk gönderme: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013)
  İkinci ve sonraki göndermeler: TÜBİTAK (2013)
 • Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Örnek: (Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010)

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ
Tek yazarlı kitap: SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.
-- Örnek: BORTON, H. (1970), Japan's Modern Century, New York: The Ronald Press Company.

Birden çok yazarlı kitap: SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.
-- Örnek: NIVISION, D., WRIGHT, A., ve BARY, W. (1959), Confucianism in Action, Stanford: Stanford University Press.

Kitap bölümü: SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.
-- Örnek: WATSON, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.

Dergi makalesi: SOYADI, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf.
-- Örnek: HOLMES, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83-119

İnternet Alıntısı: SOYADI, A. (Yıl), Başlık (İtalik), ... tarihinde ... sitesi: ... adresinden alındı.
-- Örnek: NARANGOA, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde Aarhus Üniversitesi: http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/OLD_ISSUES/pdf/kontur_02/li_narangoa.pdf adresinden alındı.

APA yazım kuralları DergiPark üzerinden alınmıştır.