DÜZENLEME KURULU

Dede Korkut öykülerinde İç Oğuzlar ile Dış Oğuzlarıñ karşı karşıya geldiklerini okuruz. Bizler de Türk Dili Derneği ile Süleyman Demirel Üniversitesi olarak ortak düzenlediğimiz bu étkinlikte İç Oğuzlarla Dış Oğuzlarıñ adlarını alarak öyküye gönderme yapmakta, uyum içinde de olabileceğimizi simgesel olarak göstermek istedik. Bu bağlamda ev iyesi (sahibi) koñumundaki SDÜ çalışanları İç Oğuzları, TDD de Dış Oğuzları temsil étmektedir.

İç Oğuzlar:
 • Prof. Dr. Mehmet KÖÇER
 • Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY
 • Dr. Öğr. Üyesi Nil Didem ŞİMŞEK
 • Dr. Öğr. Üyesi Merve MÜLDÜR
 • Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÜNVEREN
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BAYRAKTAR
 • Dr. Tahir TAĞA
 • Araş. Gör. Hüseyin KARAASLAN (Yazmanlık)
 • Araş. Gör. Fatma Özge BAYRAM (Yazmanlık)
Dış Oğuzlar:
 • Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU - ABD Michigan Üniversitesi
 • Gökbey ULUÇ - Türk Dili Derneği Başkanı
 • Dr. Oktay DOĞANGÜN - İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Ahmet RENKLİOĞLU - Boğaziçi Üniversitesi
 • Burcu ULUÇ - Marmara Üniversitesi
 • Cafer ULUÇ - İstanbul Üniversitesi