SEMPOZYUM HAKKINDA

"Sadağını öñüne boşalttı, seksen oku tükeninceye kadar boğum boğum ejderhaya sapladı. Ejderhanıñ somurmak gücü kalmadı da can havli kaldı. Kara çelikten keskin kılıcını eline aldı, ejderhanıñ üzerine kılıç darbeleri indirdi. Yédi başı bir boğumdan kılıçladı, yére düşürdü. Ejderhanıñ ağusu yeryüzüne döküldüğü zaman ağusundan toprağa ateşler düştü..."

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni (Sempozyumu); dil bilimi, türkoloji ve edebiyat alañlarında yérli ve yabancı türkologları bir araya getirerek özgün nitelikte yéñi çalışmalarıñ ele alınmasını, Dede Korkut ana koñusu çerçevesinde türkolojiniñ gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

11-12-13 Haziran 2020 günayında Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesiniñ ev sahipliğinde Uluslararası düzeyde gérçeleştirilecek bu étkinlikte alañında uzman araştırmacılardan ve akademisyenlerden oluşan danışma kurulumuñ kılavuzluğunda akademik çalışmalara étki édecek bildirileriñ sunulmasını ve yayımlanmasına aracı olmak istenmektedir. Bu doğrultuda étkinlikte lisans düzeyindeki genç araştırmacılarıñ, akademik yaşamınıñ eñ soñ basamağına değin yükselmiş başarılı ve kıdemli türkologları ve adaylarını bir araya getirerek bilimiñ yéñi vérileri ışığında türkolojiye katkı sunacak akademik koñuları ele alıp sunum yapmayı, yapılan sunumlar çerçevesinde akademik tartışmalar gérçekleştirmeyi ve bunuñ soñucunda da bilimsel çalışmaları yayın dünyasına kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Bilgi şöleni (sempozyum), Yéñi Akademik Teşvik Kriterleri dikkate alınarak düzenlenmektedir.

Bilgi şöleninde sunulacak olan tüm özet ve tam metin bildiriler intihal programından taranarak hakem sürecine alınacaktır. Hakem sürecinden géçmek kaydıyla Kültür ve Turizm Bakanlığından ISBN ve bandrol alınarak basılı kitap olarak yayımlanacaktır.

Sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, yöneticiler, bilim uzmanları, öğretmenler, araştırmacılar ve öğrenciler davetlidir.

- DÜZENLEME KURULU