YENİ EL YAZMASI HAKKINDA

Dede Korkut Kitabı’nın bu güne kadar iki yazması bilinmekte idi. İlk bulunan harekesiz Dresden yazmasında 12 hikâye, ikinci olarak bulunan harekeli Vatikan yazmasında ise bilinen 12 hikâyenin 6’sı yer almakta idi. Bu yazmalara ek olarak İran’ın Türkmen Sahra bölgesinde üçüncü Dede Korkut yazması bulundu. Bu üçüncü yazmaya bulunduğu yer ile ilgili géñel olarak Türkmen Sahra nüshası adı verilmiştir. Baştan bilinmeyen miktarda eksik olan bu üçüncü yazmada daha önceki yazmalarda geçmeyen yirmi yedi soylama bulunmaktadır. Birçok yeni bilgiler veren bu soylamalarda Kazan Han’ın daha önceki adının “Deli Dönmez” olarak geçtiğini söyleyelim.

İran’ıñ Türkmen Sahra bölgesinde yaşayan Veli Muhammet Hoca, bir sahafta tesadüfî olarak söz koñusu el yazmasına ulaşır. İçeriğinde néler yazdığını öğrenmek için Amerika’da öğretim görevlisi olarak çalışan hemşehrisi Yusuf Azmun’a ve Ankara’da doktora yapan Şahruz Ak Atabay’a gönderir. Yine bu sırada tanışı olan Ege Üniversitesinde görevli Metin Ekici’ye bildirir. Bunuñ soñucunda ellerinde metin olan bu üç bilim eri, 2019 Haziran ayında birbiri ardına üç ayrı bétik (kitap) çalışmasıyla yéñi metni okur ve Dede Korkut’uñ yéñi öyküsünü/öykülerini kamuoyunuñ bilgisine sunarlar. Böylece ortaya birbirinden bağımsız, kimse kimseniñ çalışmasını görmeden, birbirlerinden étkilenmeden üç ayrı görüş çıkarmış oldular. Yéñi bulunan el yazmasınıñ ülkemizden tüm Türk yurtlarına duyurulması, üstelik aynı ay içinde üç ayrı yayınla bildirilmesi dil bilimimiz açısından saygınlık getirici bir soñuçtur.