ETKİNLİK TAKVİMİ

Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez’e Ad Vérme Çalıştayında:

Bildiri özetleriniñ toplanması 16 Aralık 2019
20 Mayıs 2020
Kabul édilen bildirileriñ duyurusu 02 Haziran 2020
Tam metinleriniñ soñ gönderilme günü 03 Temmuz 2020
Katılım ücretleriniñ soñ yatırılma günü 10 Haziran 2020
Bilgi şöleni ve çalıştay étkinliğiniñ izlencesiniñ açıklanması 02 Haziran 2020
Bilgi şöleni ve çalıştayıñ düzenlenmesi 11 Haziran 2020
13 Haziran 2020

günaylarında olacaktır.