BİLDİRİLERİÑ YAYIMLANMA SÜRECİ

Dede Korkut Bilgi Şöleni'nde sunulan bildirilerden hakem sürecinden geçerek onay alan bildileriñ tam metinleri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisiniñ Dede Korkut Özel Sayısı'nda yayımlanacaktır. Yine bilgi şöleni ve çalıştayda sunulan bildirilerin hakem sürecinden geçerek onay alanların Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademesinin yayını olan Dede Korkut dergisinde yayımlanacaktır.

Etkinlikte sunulan bütün bildirileriñ tam metinleri ise bilgi şöleninden soñra Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı ISBN ve bandrollü basılı kitap olarak yayımlanacak ve katılımcılarıñ adreslerine kargo ile gönderilecektir.

Söz koñusu dergi TR Dizin'de taranmaktadır. Web adresi için tıklayıñız.

TR Dizin TR Dizin, dergi değerlendirme ölçütleri doğrultusunda seçilerek dergilerde yer alan makalelerin indexlendiği, ulusal hakemli ve kurumsal atıf dizinidir.

Derginiñ ULAKBİM Dergi Park'taki adresi için tıklayıñız.
ISSN: 1300-9435

Dede Korkut Şöleni Dede Korkut Şöleni