English

Kabul édilen bildiri özetleri açıklandı!

Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni ve Deli Dönmez'e Ad Vérme Çalıştayı'na gönderilen bildiri özetleriniñ hakem kurulundan géçerek kabul édilenleri aşağıda yér almaktadır. Sıralama başvuru sırasına göredir.

Sırası Adı ve Soyadı Makaleniñ Adı
1 Dr. Oktay Doğangün Tuna Bulgarcasındaki Toutom İle Tivirem Sıra Sayılarının Sayısal Değerleri Üzerine Yeni Öneriler
2 Aslıhan Haznedaroğlu Gümbed Yazmasında Bir Karşı Taraf Temsili Olarak Ala Demir Kafir Han ve Kazan'ın Üç Hüneri Hakkında Bir Değerlendirme
3 Dr. Latife Özcan Dede Korkut Hikâyelerinin Senaryolaştırılmasında Temel Problem Alanları: Salur Kazan Zoraki Kahraman (2017) Filmi Örneği
4 Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya – Yusuf Azmun Dede Korkut Kitabı’nda Geçen Unutulmuş Bir Mûsikî Âleti: “ŞÂDILIK/ŞAZILIK” Ve “ŞÂDILIK Çalmak/Şazılık Çalmak” = “ŞÂDİYÂN” Ve “ŞÂDİYÂN Çalmak”.
5 Prof. Dr. Sultan Tulu Dede Korkut Kitabında Birkaç Okçuluk Terimi Üzerine
6 Mina Dolati Darabadi İran Türkmen Türkçesinde Ninniler
7 Dr. Zeliha Gaddar Dede Korkut Kitabı Türkmen Sahra Nüshasında Sıfat İşlevli Yan Cümleler
8 Hasan Atik Dede Korkut Kitabı'nın Yeni Nüshasından Anlam Çıkarmak ya da Yedi Başlı Ejderha, Nefsin Yedi Mertebesi mi?
9 Doç. Dr. Vahid Adil Zahidoğlu Dede Korkut Kitabı’nın Giriş Bölümünde Geçen Kadın Tiplemeleriyle İlgili Bir Metin Parçası Üzerine
10 Züleyha Er – Doç.Dr. Neslihan KARAKUŞ Dede Korkut Hikâyeleri Ve Dede Korkut Kimliğinin Ortaokul Öğrencileri Tarafından Tanınma Durumu
11 Mehmet Önder Karacaoğlu "Dede Korkut Deyince..." Ortaokul Öğrencilerinin Dede Korkut Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma
12 Koray Altınok Divanu Lügati’t Türk’teki Söz Varlığı Bağlamında 11. Yüzyılda Türklerin İktisadi Hayatı
13 Recep Koçak Türkmensahra'da Yaşayan Oğuz Boylarının Yapısı Ve Dağılımı Üzerine Bazı Tespitler
14 Kobra Masoomi Yay Motifinin Dede Korkut’takı Beyrek Anlatısı Ve Rama Karşılaştırması Yay Çekme Motifi
15 Dr. Yasemin Bayraktar, Dr. Cafer Gariper Deli Dumrul’un Sahnede Yeniden Hayat Buluşu: Güngör Dilmen’in Deli Dumrul Oyunu ve Yenidenyazma
16 Prof. Dr. Funda Toprak Ali Şiir Nevayide Hikmet
17 Davut Bülbül Divanu Lügati’t-Türk’te Evlilikle İlgili Kelimeler ve İşlevleri
18 Doç. Dr. Akartürk Karahan Dede Korkut'un Türkmen Sahra Nüshasında Eski Oğuzca Söz Varlığı
19 Dilek Bayraktar Türkçe Sözlük’te Evlilik Kavramına İlişkin Sözcüklerin Anlamsal Tasnifi
20 Dr. Adile Yılmaz Dede Korkut Hikâyelerinden 13. Hikâyede Dua, Beddua Ve Kalıp Sözler
21 Bedia Ümmü Gafar - Adile YILMAZ Dede Korkut Kitabı Türkistan Nüshası ve Dinî Unsurlar
22 Dr. Okan Celal Dede Korkut Hikâyeleri’nde Duygu Fiilleri
23 Gökbey Uluç Kimi Göktürk Damgalarınıñ Paleografik İncelemesi
24 Dr. Bayram Quliyev “Kitabi Dedem Korkut”Un Şimdiye Kadar Az Araştırılmış, Çelişkili Bazı Konuları Üzerine Bir Değerlendirme
25 Dr. Hülya Uzuntaş Günbed Yazmasının Faunası Üzerine Bazı Görüşler
26 Süleyman Aksu Dede Korkut Kitabı’nın Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası’nda Bağdaşıklık
27 Gülşah Babacan Yavuz Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Beden Dili Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Türkiye-Somali Örneği
28 Ceren Selvi Dede Korkut'ta Geçen İsimlerin Alt Anlamlılık Kuramına Göre İncelenmesi
29 Prof. Dr. Timur Kocaoğlu Dede Korkut’un Üçüncü Türkmen Sahra Elyazmasının Metin Transkripsiyon (Sesçevrim) Sorunları Üzerine
30 Hicret Dilan Daşdemir Kaşgarlının Gözüyle Oğuz-Argu İlişkileri
31 Dr. Pelin Ekşi "Salur Kazan'ın Yedi Başlığı Öldürmesi" Boyunda Sıfat Tamlamalarında Diziliş İlişkisi
32 Dr. Uğur Uzunkaya Atebetü’l-Hakāyık’a İlişkin Dizeler Üzerine
33 Dr. Tahir Tağa Ortaokul Öğrencilerine Gerçekten Bilmedikleri Kelimeleri mi Öğretiyoruz?
34 Derya Karataş Müseyyeb-Nâme ve Yeni Nüshaları
35 Dr. Dilek Ünveren, Soner Özkan Dede Korkut Kitabında Tarihsel Söylem, Söylemin Tarihselliği: Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi
36 Prof. Dr. Rasim Özyürek Liselerimizde Okuyan Öğrencilere Yazılı ve Sözlü Anlatım Alışkanlıkları Kazandırmak Kaçınılmazdır
37 Doç. Dr. Galibe Hacıyeva Çağdaş Azerbaycan Türkcesinin Nahçıvan Ağzında Eski Oğuz ve Kıpçak Türkçesinin Tarihi İzleri
38 Doç. Dr. Elbrus Veliyev Çağdaş Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Reprezentatıv Topluluk Şekli
39 Günay Uysal Dede Korkut Hikâyelerinde Mendil Sözcüğünün Kavramsal Alanı
40 Dr. Serdar Şimşek Kültürel Belleğin Aktarıcısı Bağlamında Manasçılar
41 İlkin Elsəvər "Kitabi-Dede Korqut" Epopesinde Av Töreni İnisiyasya Ritüelinin Yapısal Mexanizması Gibi
42 Prof. Dr. Ramazan Qafarlı “Dədə Qorqud” Eposunun Yeni Əlyazmasınınfunksional Struktur Tipologiyası
43 Dr. Sebahat Armağan Dede Korkut Hikâyelerinde Kökteş Biçimbirimler
44 Doç. Dr. Faysal Okan Atasoy Türkçede Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Üzerine
45 Prof. Dr. Ülkü Eliuz Dede Korkut Hikâyeleri’nin Göstergeler Dizgesi