English

11 Haziran 2020 Perşembe

AÇILIŞ KOÑUŞMALARI
09:30 Oturumun Açılışı ve Bilgilendirme Sunucu: Şeyma YALÇIN
09:50 Gökbey ULUÇ Türk Dili Derneği Başkanı, İstanbul
10:05 Prof. Dr. Nihat AYYILDIZ Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Isparta
10:20 Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ Uluslararası Kazakistan Türk Akademisi, Nur-Sultan, Kazakistan
10:35 Veli Muhammed HOCA El Yazmasını Bulan Koleksiyoner, İran
10:50 10 dakika ARA
1. Oturum Sorumlu: Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
11:00 Prof. Dr. Ülkü Eliuz Dede Korkut Hikâyeleri’nin Göstergeler Dizgesi
11:15 Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY Türkçede Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Üzerine
11:30 Dr. Sebahat Armağan Dede Korkut Hikâyelerinde Kökteş Biçimbirimler
11:45 15 dakika ARA
2. Oturum Sorumlu: Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
12:00 Prof. Dr. Ramazan Qafarlı “Dədə Qorqud” Eposunun Yeni Əlyazmasının Funksional Struktur Tipologiyası
12:15 Doç. Dr. Elbrus Veliyev Çağdaş Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Reprezentatıv Topluluk Şekli
12:30 Dr. Serdar Şimşek Kültürel Belleğin Aktarıcısı Bağlamında Manasçılar
12:45 1 saat ÖĞLE ARASI
3. Oturum Sorumlu: Dr. Dilek ÜNVEREN
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
13:45 Prof. Dr. Rasim Özyürek Liselerimizde Okuyan Öğrencilere Yazılı ve Sözlü Anlatım Alışkanlıkları Kazandırmak Kaçınılmazdır
14:00 Doç. Dr. Galibe Hacıyeva Çağdaş Azerbaycan Türkcesinin Nahçıvan Ağzında Eski Oğuz ve Kıpçak Türkçesinin Tarihi İzleri
14:15 Dr. Dilek Ünveren, Soner Özkan Dede Korkut Kitabında Tarihsel Söylem, Söylemin Tarihselliği: Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi
14:30 15 dakika ARA
4. Oturum Sorumlu: Dr. Dilek ÜNVEREN
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
14:45 Prof. Dr. Funda Toprak Ali Şiir Nevayide Hikmet
15:00 Doç. Dr. Vahid Adil Zahidoğlu Dede Korkut Kitabı’nın Giriş Bölümünde Geçen Kadın Tiplemeleriyle İlgili Bir Metin Parçası Üzerine
15:15 Dr. Uğur Uzunkaya Atebetü’l-Hakāyık’a İlişkin Dizeler Üzerine
15:30 15 dakika ARA
5. Oturum Sorumlu: Burcu ULUÇ
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
15:45 Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, Yusuf Azmun Dede Korkut Kitabı’nda Geçen Unutulmuş Bir Mûsikî Âleti: “Şâdılık/Şazılık” Ve “Şâdılık Çalmak/Şazılık Çalmak” = “Şâdiyân” Ve “Şâdiyân Çalmak”
16:00 Dr. Hülya Uzuntaş Günbed Yazmasının Faunası Üzerine Bazı Görüşler
16:15 Prof. Dr. Timur Kocaoğlu Dede Korkut’un Üçüncü Türkmen Sahra Elyazmasının Metin Transkripsiyon (Sesçevrim) Sorunları Üzerine
16:30 15 dakika ARA
ÇALIŞTAY Yéñi El Yazması Gérçekten Dede Korkut Nüshası Mıdır?
Katılımcılar: Prof.Dr. Osman Fikri SERTKAYA, Prof.Dr. Timur KOCAOĞLU, Prof.Dr. Ramazan QAFARLI, Prof.Dr. Seyfettin RIZASOY, Prof.Dr. Yusuf AZMUN, Dr. Bayram QULİYEV,
16:45 ÇALIŞTAY PANELİ
17:45 15 dakika ARA
18:00 ÇALIŞTAY PANELİ
19:00 GÜN SOÑU

12 Haziran 2020 Cuma

6. Oturum Sorumlu: Dr. Oktay DOĞANGÜN
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
10:00 Dr. Okan Celal Dede Korkut Hikâyeleri’nde Duygu Fiilleri
10:15 Dr. Bayram Quliyev “Kitabi Dedem Korkut”Un Şimdiye Kadar Az Araştırılmış, Çelişkili Bazı Konuları Üzerine Bir Değerlendirme
10:30 Hicret Dilan Daşdemir Kaşgarlının Gözüyle Oğuz-Argu İlişkileri
10:45 15 dakika ARA
7. Oturum Sorumlu: Şeyma YALÇIN
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
11:00 Dr. Pelin Ekşi "Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi" Boyunda Sıfat Tamlamalarında Diziliş İlişkisi
11:15 İlkin Elsəvər "Kitabi-Dede Korqut" Epopesinde Av Töreni İnisiyasya Ritüelinin Yapısal Mexanizması Gibi
11:30 Günay Uysal Dede Korkut Hikâyelerinde Mendil Sözcüğünün Kavramsal Alanı
11:45 15 dakika ARA
8. Oturum Sorumlu: Dr. Merve MÜLDÜR
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
12:00 Prof. Dr. Sultan Tulu Dede Korkut Kitabında Birkaç Okçuluk Terimi Üzerine
12:15 Doç. Dr. Akartürk Karahan Dede Korkut'un Türkmen Sahra Nüshasında Eski Oğuzca Söz Varlığı
12:30 Dr. Tahir Tağa, Dr. Hüseyin Öztürk Ortaokul Öğrencilerine Gerçekten Bilmedikleri Kelimeleri mi Öğretiyoruz?
12:45 1 saat ÖĞLE ARASI
9. Oturum Sorumlu: Ahmet RENKLİOĞLU
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
13:45 Dilek Bayraktar Türkçe Sözlük’te Evlilik Kavramına İlişkin Sözcüklerin Anlamsal Tasnifi
14:00 Davut Bülbül Divanu Lügati’t-Türk’te Evlilikle İlgili Kelimeler ve İşlevleri
14:15 Kobra Masoomi Yay Motifinin Dede Korkut’takı Beyrek Anlatısı Ve Rama Karşılaştırması Yay Çekme Motifi
14:30 15 dakika ARA
10. Oturum Sorumlu: Gökbey ULUÇ
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
14:45 Recep Koçak Türkmensahra'da Yaşayan Oğuz Boylarının Yapısı Ve Dağılımı Üzerine Bazı Tespitler
15:00 Koray Altınok Divanu Lügati’t Türk’teki Söz Varlığı Bağlamında 11. Yüzyılda Türklerin İktisadi Hayatı
15:15 Mehmet Önder Karacaoğlu "Dede Korkut Deyince..." Ortaokul Öğrencilerinin Dede Korkut Algıları Üzerine Nitel Bir Araştırma
15:30 15 dakika ARA
11. Oturum Sorumlu: Dr. Oktay DOĞANGÜN
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
15:45 Dr. Adile Yılmaz Dede Korkut Hikâyelerinden 13. Hikâyede Dua, Beddua Ve Kalıp Sözler
16:00 Ceren Selvi Dede Korkut'ta Geçen İsimlerin Alt Anlamlılık Kuramına Göre İncelenmesi
16:15 Gülşah Babacan Yavuz Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Beden Dili Kullanımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Türkiye-Somali Örneği
16:30 15 dakika ARA
ÇALIŞTAY El Yazmasında Kaç Boy Bulunuyor?
Katılımcılar: Prof.Dr. Osman Fikri SERTKAYA, Prof.Dr. Timur KOCAOĞLU, Prof.Dr. Ramazan QAFARLI, Prof.Dr. Seyfettin RIZASOY, Prof.Dr. Yusuf AZMUN, Dr. Bayram QULİYEV,
16:45 ÇALIŞTAY PANELİ
17:45 15 dakika ARA
18:00 ÇALIŞTAY PANELİ
19:00 GÜN SOÑU

13 Haziran 2020 Cumartesi

12. Oturum Sorumlu: Gökbey ULUÇ
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
11:00 Dr. Latife Özcan Dede Korkut Hikâyelerinin Senaryolaştırılmasında Temel Problem Alanları: Salur Kazan Zoraki Kahraman (2017) Filmi Örneği
11:15 Dr. Zeliha Gaddar Dede Korkut Kitabı Türkmen Sahra Nüshasında Sıfat İşlevli Yan Cümleler
11:30 Süleyman Aksu Dede Korkut Kitabı’nın Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası’nda Bağdaşıklık
11:45 15 dakika ARA
13. Oturum Sorumlu: Dr. Yasemin BAYRAKTAR
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
12:00 Dr. Yasemin Bayraktar, Dr. Cafer Gariper Deli Dumrul’un Sahnede Yeniden Hayat Buluşu: Güngör Dilmen’in Deli Dumrul Oyunu ve Yenidenyazma
12:15 Dr. Oktay Doğangün Tuna Bulgarcasındaki Toutom İle Tivirem Sıra Sayılarının Sayısal Değerleri Üzerine Yeni Öneriler
12:30 Bedia Ümmü Gafar, Dr. Adile Yılmaz Dede Korkut Kitabı Türkistan Nüshası ve Dinî Unsurlar
12:45 1 saat ÖĞLE ARASI
14. Oturum Sorumlu: Dr. Nil Didem ŞİMŞEK
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
13:45 Gökbey Uluç Kimi Göktürk Damgalarınıñ Paleografik İncelemesi
14:00 Derya Karataş Müseyyeb-Nâme ve Yeni Nüshaları
14:15 Hasan Atik Dede Korkut Kitabı'nın Yeni Nüshasından Anlam Çıkarmak ya da Yedi Başlı Ejderha, Nefsin Yedi Mertebesi mi?
14:30 15 dakika ARA
15. Oturum Sorumlu: Burcu Uluç
Saat Bildiri Yazarları Bildiri Başlığı
14:45 Mina Dolati Darabadi İran Türkmen Türkçesinde Ninniler
15:00 Aslıhan Haznedaroğlu Gümbed Yazmasında Bir Karşı Taraf Temsili Olarak Ala Demir Kafir Han ve Kazan'ın Üç Hüneri Hakkında Bir Değerlendirme
15:15 15 dakika ARA
ÇALIŞTAY El Yazmasınıñ Adı Ne Olmalı?
Katılımcılar: Prof.Dr. Osman Fikri SERTKAYA, Prof.Dr. Timur KOCAOĞLU, Prof.Dr. Ramazan QAFARLI, Prof.Dr. Seyfettin RIZASOY, Prof.Dr. Yusuf AZMUN, Dr. Bayram QULİYEV,
15:30 ÇALIŞTAY PANELİ
16:30 15 dakika ARA
16:45 ÇALIŞTAY PANELİ
17:45 15 dakika ARA
18:00 SOÑUÇ BİLDİRİSİ